Łączenie partnerstw

Wyszukiwanie i łączenie partnerów handlowych wydaje się kwestią normalna dla każdego rodzaju działalności. Czasem może dojść jednak do sytuacji, gdy firma nadal potrzebuje odbiorców swoich usług, a wyczerpała już wszystkie znane sobie kontakty i możliwości poszukiwań. Warto wówczas zainteresować się usługą łączenia partnerstw (z ang. partner matching) oferowaną przez firmy konsultingowe. Business for Business Consulting zajmuje się wyszukiwaniem i dopasowywaniem partnerów handlowych do potrzeb swoich klientów.

Jak wygląda przebieg projektu łączenia partnerów handlowych?

Cały proces rozpoczynamy od rozmowy. Na początku staramy się określić cel poszukiwania partnerów handlowych oraz kryteria, według których mają być oni oceniani. Te dwie informacje są gwarantem znalezienia przez naszych specjalistów najlepszych możliwości podjęcia współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Jeżeli celem nie jest jedynie pozyskanie sprzedawcy lub dostawcy na danym obszarze, będziemy wyszukiwali potencjalnych partnerów pod kątem promowania marki, transferu wiedzy czy też innych kryteriów zawartych w dziedzinie poszukiwań.

Drugim etapem jest przygotowanie przez nas bazy przedsiębiorstw, stanowiących dla klienta potencjalnych partnerów handlowych. Następnie nasi doświadczeni doradcy przystąpią do nawiązania kontaktu z przedstawicielami wybranych przedsiębiorstw, aby przedstawić im propozycję współpracy z naszym klientem.

Projekty typu partners matching mogą przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści. Pierwszy kontakt będzie zawsze tym najważniejszym i to o nim będą pamiętać potencjalni partnerzy handlowi, zasiadając do późniejszych negocjacji. Warto więc powierzyć go ludziom, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem oraz znają realia interesującego nas rynku.

 

ludzie z wyciągniętymi rękoma