O firmie Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz

Firma Business 4 Business Consulting powstała w celu wspierania przedsiębiorstw oraz instytucji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla realizacji innowacyjnych pomysłów. Zajmujemy się kompleksowymi działaniami nakierowanymi na pozyskiwanie środków z różnego rodzaju funduszy dla naszych partnerów. W szczególności podejmujemy się wszelkich kwestii formalnych związanych z dokumentacją, pełną koordynacją oraz rozliczeniem pozyskanych funduszy w ramach projektu. Co najważniejsze, nasi klienci i partnerzy mają do dyspozycji wiele różnego rodzaju pakietów obsługi do wyboru. Projekty, w których uczestniczymy, są współfinansowane z funduszy UE i nie tylko.

 

ściskające się dłonie

Jak działamy?

Po pierwsze to my wychodzimy do firm i instytucji z propozycją współpracy.
Po drugie, podczas spotkania z przedstawicielami danej firmy lub instytucji staramy się dowiedzieć, w jakim zakresie organizacja chce podjąć działania innowacyjne (np. szkolenia dla pracowników).
Po trzecie, analizujemy możliwości finansowania deklarowanych przez firmę działań z różnego rodzaju funduszy. W tym celu możemy zaoferować pomoc w pozyskaniu funduszy z takich instytucji jak np. Urząd Pracy, PFRON, Urząd Marszałkowski, PARP czy środki z Ministerstw.
Po czwarte, jeżeli możemy pomóc w ww. kwestiach, to zaczynamy działać! Rozpoczynamy załatwianie wszelkich procedur formalnych w celu uwolnienia dofinansowania w zakresie deklarowanym przez naszego partnera.
Po piąte, wykorzystujemy pozyskane środki, a więc realizujemy projekt!


plik banknotów

Nasze zasady

Kompleksowość

Pilotujemy i koordynujemy cały proces uruchomienia środków z różnych funduszy dla naszego partnera od początku do końca.


Indywidualne podejście do klienta/partnera

Wszelkim naszym działaniom przyświeca zasada, że to nasz partner deklaruje swoje potrzeby, a my dokładnie staramy się je zrealizować poprzez pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych z funduszy UE. Każdy nasz ruch jest konsultowany z partnerem, aby w pełni spełnić jego oczekiwania.


Profesjonalizm

Nasz zespół to osoby z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Cechuje nas otwartość i duża elastyczność pod kątem dostosowania działań do potrzeb klienta. Zawsze staramy się, aby pozyskane środki w ramach danego projektu były w pełni wykorzystywane tak, jak nasz tego partner oczekuje. Poza tym, mamy także duże doświadczenie z instytucjami państwowymi odpowiedzialnym za wykorzystanie środków z UE.

Dynamika i skuteczność

Postawione przed nami zadania wypełniamy rzetelnie, szybko oraz skutecznie. Satysfakcja naszego partnera jest naszym nadrzędnym celem!