Ze względu na różnorakie potrzeby naszych klientów, współpracujemy też ze specjalistami i ekspertami zewnętrznymi. 

 

Od wielu lat współpracuję z Viktorem Kovalem oraz Katarzyną Płaczkowską – Bujko, którzy pomagają naszym partnerom i klientom w uzyskiwaniu  finansowania projektów z banków oraz od inwestorów zewnętrznych. W razie potrzeby pan Viktor oraz pani Katarzyna, wspierają naszego klienta merytorycznie podczas opracowywania oraz wdrażania poszczególnych projektów.

 

Prowadzą własną kancelaria doradztwa finansowego w Białymstoku. Ich kompetencje menedżerskie oraz doświadczenie w realizacji projektów stanowi gwarancję perfekcyjnego wykorzystania zasobów przy realizacji nowych projektów.

 

Cechuje ich otwartość i duża elastyczność pod względem dostosowania działań do potrzeb klienta. Starają zapewniać, aby pozyskane środki w ramach danego projektu były wykorzystywane z najwyższą efektywnością.

 

Z przekonaniem polecamy współpracę z Kancelarią Finansową 4 Liberty Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.