Wyszukiwanie Partnerów - Partners matching

Wyszukiwanie partnerów handlowych wydaje się kwestią normalna dla każdego rodzaju działalności. Dochodzi jednak kiedyś do sytuacji, kiedy wydaje się nam, iż wyczerpaliśmy wszystkie możliwości poszukiwań, a potrzebujemy nadal np. odbiorców dla naszych produktów, czy też usług. W odpowiedzi przychodzi nam partners matching. W chwili obecnej jest to jedna z bardziej popularnych usług zlecanych firmom konsultingowym. Jak wygląda przebieg tego typu projektu?

  1. Zleceniodawca musi przede wszystkim określić cel poszukiwania partnerów handlowych oraz kryteria, wg których mają być oceniani potencjalni partnerzy handlowi. Te dwie informacje są gwarantem znalezienia przez firmę zewnętrzną najlepszych możliwości podjęcia współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Jeżeli celem poszukiwania partnerów nie jest jedynie pozyskanie sprzedawcy lub dostawcy na danym obszarze, firma będzie wyszukiwała potencjalnych partnerów pod kątem promowania marki, transferu wiedzy, czy też innych kryteriów zawartych w dziedzinie poszukiwań.
  2. Drugim etapem jest przygotowanie przez firmę konsultingową bazy przedsiębiorstw, stanowiących dla Zleceniodawcy potencjalnych partnerów handlowych.
  3. Następnie pracownicy firmy doradczej przystępują do nawiązania kontaktu z przedstawicielami wybranych zgodnie z kryteriami Zleceniodawcy przedsiębiorstw.

 

 

Podsumowując, projekty typu partners matching mogą przedsiębiorcom przynieść wiele korzyści. Pierwszy kontakt będzie zawsze tym najważniejszym i to o nim będą pamiętać nasi potencjalni partnerzy handlowi zasiadając z nami do negocjacji. Warto więc powierzyć go ludziom, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem oraz znają realia interesującego nas rynku.