Wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności / stworzenie miejsca pracy

 

Podjęcie działalności gospodarczej jest poważnym krokiem. Bardzo ważną kwestią na samym początku jest tzw. park maszynowy, na którym będzie wykonywany produkt oferowany, bądź usługa. Tego typu ograniczenie jest poważnym problemem na samym początku. Z odpowiedzią przychodzi tu tzw. dofinansowanie podjęcia działalności.

 

Wiele osób słyszało o słynnych 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej i o 20 tys. z Urzędu Pracy. Czym one się zatem różnią:

  1. 40 tys. zł na założenie jest wynikiem konkursu 6.2 POKL i jest przydzielane przez firmy pośredniczące.
  2. Aby otrzymać 40 tys. należy:
  • Poprawnie sporządzić formularz zgłoszeniowy do projektu,
  • Przejść rozmowę z doradcą zawodowym,
  • Przejść cykl szkoleniowy,
  • Przygotować i złożyć biznes plan,
  • Podpisać umowę.

   Na każdym z punktów powyżej można uzyskać wynik powodujący wykluczenie z dalszej części projektu. Są też kwestie pozytywne: można uzyskać 40 tys. zł i wsparcie pomostowe – czyli zazwyczaj ok. najniższej krajowej netto przez kilka (zazwyczaj 6) miesięcy. Proces uzyskania dotacji jest dość długi, ale mogą tu się starać osoby również zatrudnione.

Po 20 tys. dotacji (ok. 6 krotność średniej krajowej) mogą starać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Należy złożyć tam odpowiedni wniosek i na wynik czekać ok. 30 dni.

Podstawową różnicą jest jednak fakt sezonowości dotacji z PO KL. Oferowane są one średnio raz na 1,5 roku z jedno, lub dwumiesięcznym okresem naboru.